Wie zijn wij ?
Een stukje geschiedenis...
Waar zijn wij ?
Onze producten

Ijsblokjes
Gebroken ijs
Droog ijs
Blokken ijs

Onze raadgevingen
Onze diensten
Onze troeven
Onze ideeën
Uw bestellingen

Droog ijs


Het « koolzuurijs » heeft verschillende benamingen zoals « koolzuursneeuw », « carboglace ® » of nog « droog ijs ». Door de stolling van vloeibaar CO2, verkrijgt men koolzuursneeuw die daarna wordt samengeperst tot droog ijs.

Het droog ijs sublimeert zich tot gas zonder residu na te laten waardoor het bevroren product en de verpakking intact blijven. De afkoelingscapaciteit van droog ijs zeer belangrijk. Het spreekt voor zich dat geen enkele kiem of bacterie uw producten kan besmetten aan een temperatuur van -78.5°C.

Een ander voordeel is dat droog ijs geen smaak en geen geur heeft, waardoor de kwaliteit van uw waren niet aangetast wordt. La Glacière biedt u het droog ijs aan in de vorm van langwerpige pellets met een gemiddelde lengte van 2 cm en een doorsnede van circa 0,8 cm.

Het gebruik van droog ijs is veelvuldig : bewaring (bijvoorbeeld gedurende de tijd om uw diepvriezer te ontdooien), reiniging, labo-onderzoek, catering, het snel invriezen van voedsel, opbaringen door begrafenisondernemers of rookeffecten voor particulieren, de bioscoop, studio's en dancings.>

Wij verkopen het droog ijs per kilo. De prijs per kilo is vast :
Droog ijs
  • Per kilo : 2,07 €/kg + 0,43 €/kg (BTW) =
    2,50 €/kg BTWI
Opgelet :

De temperatuur van droog ijs is zodanig dat zij door de kou brandwonden kan veroorzaken. Het is dus absoluut noodzakelijk om voor elke hantering de nodige beschermingsmiddelen (handschoenen) te gebruiken. Bovendien kunnen sterke concentraties van koolstofdioxide tot verstikking leiden. De volgende symptomen kunnen zich voordoen : bewustzijnsverlies of beperking van de motoriek. Hou kinderen dus uit de buurt van de rook afkomstig van het ijs. Het ijs mag niet vervoerd of opgeslagen worden in hermetische recipiënten. Het gas dat ontsnapt, kan de inhoud laten ontploffen. Lees de aanwijzingen die op de verpakking staan.

© 2017 * La Glacière S.A. * Rue de la Glacière, 38 * 1060 Brussels
Tel : 02/534.40.03 * Fax : 02/534.92.18 * VAT : BE 0451.170.160 * Mail us