Wie zijn wij ?
Een stukje geschiedenis...
Waar zijn wij ?
Onze producten

Ijsblokjes
Gebroken ijs
Droog ijs
Blokken ijs

Onze raadgevingen
Onze diensten
Onze troeven
Onze ideeën
Uw bestellingen

Onze troeven


Een beroepservaring van 16 jaar kan enkel bereikt worden door de nodige know-how, ernst en dienstverlening aan de dag te leggen. Het respect voor de klant blijft hierbij de grootste prioriteit. Wij staan volledig ter beschikking van de klant en helpen hem bij het bepalen van de nodige hoeveelheden in functie van zijn behoeften.

La Glacière, hecht als, voortdurende pionier in deze sector, een hele grote waarde aan de productie van onze goederen. Deze productie gebeurt steeds volgens de verplichte, opgelegde en steeds strenger wordende wetten en regelgeving met betrekking tot voedingswaren.

In 1994 hebben wij grote investeringen gemaakt om conform te zijn aan de nieuwe normen die op 1 januari 1995 in voege getreden zijn.

Een onafhankelijke adviseur ondersteunt ons bij het opvolgen van de steeds evoluerende wetgeving. Het naleven van de wetgeving vereist constante inspanningen, aanpassingen en investeringen.

Daarnaast worden wij jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, erkend door het Ministerie van Economische Zaken, waardoor wij in het bezit zijn van een vervaardigingsvergunning van AFSCA, een Fedis Food certificaat en anderen die de kwaliteit van het hele productieproces van onze goederen garanderen.

Op dezelfde wijze hechten wij een toenemend belang aan het respect van het milieu.

Het zoeken naar antwoorden op de ingewikkelde milieuvragen heeft ons geleid naar talrijke oplossingen inzake energiebesparing, zoals bijvoorbeeld de optimalisering van het rendement van onze machines en van de trajecten van onze voertuigen.

Maar vooral is de besparing van het waterverbruik en het algemeen waterbeleid belangrijk : het water en onze ijsblokjes worden regelmatig door een onafhankelijk en erkend laboratorium gecontroleerd.

© 2017 * La Glacière S.A. * Rue de la Glacière, 38 * 1060 Brussels
Tel : 02/534.40.03 * Fax : 02/534.92.18 * VAT : BE 0451.170.160 * Mail us